Sumarizační nástroj

Nástroj pro vícejazyčné shrnutí

Summary Generator
AI Summary Generator
Upload File .txt/.doc/.docx
Words: {{getWordCount(text)}}
Words: {{getWordCount(responseText)}}

Jak používat Summarizingtool.io?

Zkopírujte a vložte text nebo nahrajte přímo ze svého počítače.

Stáhněte si přepsaný soubor nebo jednoduše zkopírujte přepsaný text.

Klikněte na tlačítko „Shrnout“.

Funkce Sumarizační nástroj

Online Text Summarizer pomáhá shrnout obsah pro vzdělávací kariéru nebo oficiální použití. Je vyvinut s využitím nejnovější technologie umělé inteligence, která poskytuje přesnost a efektivitu při vytváření přehledu o článku.

🎯 Result Accessible, Accurate, and Efficient
📋 Best for Articles, Documents, Essays ans News
📕 Modes Summary, Key Points, AI Summary(Near Human)
💲 Free Free Unlimited Access
icon

Free to use

Sumarizační nástroj je zdarma k použití, aby vaše psaní bylo profesionální.

icon

AI Text Sumarizer

Sumarizační nástroj využívá umělou inteligenci a složité algoritmy ke zhuštění textu z jeho podrobné verze na verzi, která je stručná a stručná.

icon

Neomezený text

Pomocí tohoto nástroje můžete shrnout dlouhé podrobné články, protože nebude omezen text.

icon

Nahrát nebo vložit text

Sumarizační nástroj vám umožňuje zkopírovat a vložit text nebo jej nahrát přímo z vašeho počítače.

Co je to textový summarizer?

Shrnovač textu je online nástroj, který využívá umělou inteligenci a složité algoritmy ke zhuštění textu z jeho dlouhé, podrobné verze na verzi, která je krátká a srozumitelná. Nástroj sumarizace přenáší všechny klíčové body v textu do zhuštěné verze. Obsah, který obdržíte, obsahuje kompletní přehled textu. Například vložení obsahu v hodnotě 2 000 slov do sumarizace může mít za následek lépe stravitelnou verzi o 200 slovech, která eliminuje téměř ¾ textu.

Proč používat Sumarizátor?

Nástroj pro shrnutí textu používá pokročilé algoritmy k vytvoření přesného přehledu vašeho textu. Nástroj pro shrnutí textu používá pokročilé algoritmy k vytvoření přesného přehledu vašeho textu.

icon

Přesný souhrnný text

Nástroj pro shrnutí textu používá pokročilé algoritmy k vytvoření přesného přehledu vašeho textu.

icon

Kopírovat data výsledků

Tato funkce pomáhá uživatelům kopírovat zhuštěný text jediným kliknutím.

icon

Stáhnout soubor

Nástroj pro vytváření souhrnů umožňuje uživatelům stáhnout soubor s výsledky ve formátu doc.

Jaký je rozsah nástroje Summarizer?

Náš souhrnný nástroj má obrovský rozsah díky poptávce po tomto nástroji téměř ve všech oblastech života.

Novináři

Blog writers can benefit from the online summarizing tool when it comes to writing concise conclusion of the blog posts. They can simply upload the blog article in the tool and in return get a short, error-free passage to use a summary. It can also help the bloggers to condense long-form content into a brief paragraph.

Studenti

Studenti používají sumarizační nástroje pro své vzdělávací účely, jako je příprava úkolů, výzkumných prací, článků, prezentačního obsahu a také stručné poznámky ke zkoušce.

Učitelé

Učitelé připravují stručný materiál pro své přednášky pomocí nástroje pro shrnutí. Stručné znalosti šíří mezi studenty tak výstižným způsobem, aby jim porozuměli.

Marketers

Digital marketers can get the most out of online summarizing tools as they often need to write short descriptions to highlight content intent. For instance, there’s a online store which they are required to promote across the social media. They can simply choose a product, run its content through the summarizer, and use the summarized content to post on the social media as the description of the product link.

Parafrázování vs. shrnutí: co je rozdíl?

Although paraphrasing and summarizing both are writing techniques, their differences are quite significant. Where paraphrasing enables us to restate a text in “different” wording while retaining the original meaning and content length, there summarizing let us shorten the content length to briefly describe the main idea of a text.

parafrázování Shrnutí
Parafráze je převod kontextu ze zdroje do vašich slov, zatímco skutečný význam obsahu zůstává stejný. Množství parafrázovaného materiálu je téměř stejné jako v původním obsahu. Shrnutí je převod dlouhé pasáže do vlastních slov, ale obsahuje pouze hlavní bodyobsah. Shrnutí je mnohem kratší než původní pasáž a dokáže celou pasáž vysvětlit několika větami.

Prohlížeč Rozšíření

Toto rozšíření prohlížeče shrnuje jakoukoli webovou stránku jediným kliknutím.

Často kladené Otázky

Jak summarizingtool.io funguje?

Zkopírujte a vložte text nebo jej nahrajte do poskytnutého pole a poté klikněte na „Začít sumarizovat.“


JAK FUNGUJE NÁŠ BEZPLATNÝ souhrnný nástroj?

Náš online souhrnný nástroj pro přeformulování založený na umělé inteligenci. Tento parafráze poskytuje čitelné články nebo blogy a odstraňuje duplicitní obsah, sumarizace nesnižuje správně kvalitu obsahu, přepisuje jako člověk a parafrázuje lépe než autoři.


KDO MŮŽE POSKYTOVAT VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY?

Existuje tolik online společností zabývajících se parafrází, které nabízejí pomoc s mnoha typy psaní úkolů a spoustou dalších, že může být těžké vědět, který si vybrat. Dokumenty, texty, články – když to jde parafrázovat, potřebujete profesionála, jako je „Máme, co nabízí, abychom obnovili danou práci s využitím obrovského množství zkušeností v jejich oborech.


feedback trgirrer
FeedBack
some massage
Thanks For Feedback.
{{ this.feedbackError.name[0] }}
{{ feedbackError.email[0] }}
{{ feedbackError.message[0] }}
notifications image notifications image notication image
{{notifications.type}}

{{notifications.message}}